INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 刺客任務:殺手47

戴愛玲揮別低潮堅持歌唱路,揪好姊妹A-Lin飆新歌「我不離開」!

By | 2015-07-03

JR紀言愷「愛上遊樂」飆高音上癮,7/5將個人首度登上萬人舞台開唱!

By | 2015-07-02

【刺客任務:殺手47】魯伯特佛蘭德身手矯健,化身殘暴冷血殺人機器!

By | 2015-07-02

【超時空攔截】莎拉史努克操肌玩變性,意外撞臉李奧納多!

By | 2015-03-03

【大囍臨門】票房破兩億慶功,豬哥亮開口邀約林心如演床戲!

By | 2015-03-03

Angelababy客串現身好萊塢,【刺客任務:殺手47】電玩遊戲登上大銀幕!

By | 2015-03-03