INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 巨人娛樂

為新輯試唱歌曲超過百首,小野麗莎為歌迷開臉書粉絲頁!

By | 2013-06-26

不怕破相!查寧泰坦【白宮末日】動作場面親上陣!

By | 2013-06-26

鄭家星發片曾志偉站台力挺,送上歌神專用金牌Mic加持!

By | 2013-06-25

【搜索】趙又廷裸身操肌發射荷爾蒙,王珞丹羞窺過乾癮!

By | 2013-06-19

【少年Pi的奇幻漂流】23國數百名好萊塢+台灣電影專業團隊,齊心打造奇幻世界!

By | 2012-09-24