INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 花漾年華

信4/21首登台北小巨蛋,保證音響硬體都要極致搖滾!

By | 2012-02-13

李雲迪首張中國作品專輯『紅色鋼琴』,再掀紅色東方魅力!

By | 2012-02-13

凱蒂佩芮婚變後再出輯,『花樣年華:甜心全記錄』三月底發行!

By | 2012-02-13

身材、嗓音都性感,"動感新歌姬"谷村奈南新輯全面解禁!

By | 2011-08-22

凱蒂佩芮拿下女歌手第一位,西洋流行音樂史上同專輯擁有五首冠軍單曲!

By | 2011-08-19

蕭敬騰「狂想曲」古蹟首唱,新專輯走"原汁原味"風!

By | 2011-06-13

『the crew樂酷』簽唱會,周董特派"隱藏版"人物代表出席!

By | 2011-06-13

凱蒂佩芮天后氣勢沒在怕,新歌極盡扮醜出洋相!

By | 2011-06-13

凱蒂佩芮以年僅25歲之姿榮登英美冠軍,正式名列"天后級"!

By | 2010-11-17