INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 蔡健雅

做愛、掌摑、嘶吼、跳樓,廖人帥導演首支抒情歌MV獻給為艾怡良!

By | 2016-06-03

廖文強【喜劇人生】音樂會連唱21首歌,蔡旻佑提琴伴奏助陣 友情無價!

By | 2015-12-28

蔡健雅巴黎近郊與裸體小鮮肉拍MV,「活者是最好的死亡」畫面唯美夢幻!

By | 2015-12-25

【三城記】劉青雲最暖情話「我會等你一生一世」,湯唯入戲爆哭三小時!

By | 2015-12-16