INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 雷洪

鄧紫棋世界巡演73場圓滿落幕,12月來台宣傳新輯!

By | 2015-11-24

恩師黃明志、父母驚喜現身,四葉草淚灑發片記者會!

By | 2015-11-20

胡瓜/白冰冰/雷洪/楊繡惠/布魯斯/阿喜聯手賀歲,【人生按個讚】打響猴年春節檔第一炮!

By | 2015-11-20

SHINee遭混血美女綁架,「View」MV上演夏日冒險秀!

By | 2015-05-19

蔡健雅化身80年代搖滾歌姬,知性都會女聲變身"蔡丹娜"!

By | 2015-05-19

胡瓜、白冰冰、雷洪、楊繡惠聯手搞笑,2016賀歲片【人生按個讚】拍攝直擊!

By | 2015-05-18