INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 劉嘉玲

被王家衛打掉重練,劉嘉玲拍【阿飛正傳】第一次感覺角色上身!

By | 2018-09-25

【阿飛正傳】王家衛無心一句話,讓張國榮為戲瘦身七公斤!

By | 2018-09-11

【阿飛正傳】預售票9/12哥哥冥誕開賣,影痴必收六大巨星時代經典海報!

By | 2018-09-06

【以青春的名義】劉嘉玲師生戀小鮮肉吳肇軒,床戲情緒大爆發!

By | 2018-01-26

同志議題遭美國"抹滅",【驕傲大聯盟】美版影音產品表裡不一惹爭議!

By | 2015-02-06

戴安娜克瑞兒病後復出,新輯精彩演繹西洋經典歌曲!

By | 2015-02-06

【賭城風雲II】余文樂拜發哥為師,回味併肩雙槍退敵 超過癮!

By | 2015-02-06

和劉嘉玲對戲壓力大,影后使眼神一句話 蔡依林哽咽淚崩!

By | 2014-11-06