INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 張曼玉

影壇不敗經典《滾滾紅塵》,主題曲天王天后林俊傑、林憶蓮都唱過!

By | 2019-02-20

五、六年級生必看愛情神片,【滾滾紅塵】經典數位修復版三月上映!

By | 2019-01-17

【阿飛正傳】經典大銀幕重現,巨幕廳放映影迷快速秒殺!

By | 2018-09-17

【阿飛正傳】王家衛無心一句話,讓張國榮為戲瘦身七公斤!

By | 2018-09-11

【阿飛正傳】預售票9/12哥哥冥誕開賣,影痴必收六大巨星時代經典海報!

By | 2018-09-06

【惡棍特工】鬼才導演昆丁塔倫提諾,再創暴力美學新視野!

By | 2010-11-17

【惡棍特工】鬼才昆丁塔倫提諾執導,布萊德彼特帶種找碴!

By | 2010-11-17

布蘭妮瘦身有成,mv「愛情雷達」情挑馬球猛男!

By | 2010-11-17

《遇見好男孩》帥哥演員,12/8熱情訪台!

By | 2010-11-17