INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 林生祥

鍾孟宏、林生祥金獎組合聯手,《陽光普照》配樂過程「火花」四射!

By | 2019-11-06

林生祥配樂作曲黃健瑋台語口白,【畫我台灣】台灣繪畫大師跨時空4K重現!

By | 2019-02-01

金曲、金馬神級團隊,【大佛普拉斯】擒五獎成北影最大贏家!

By | 2017-07-17

林生祥【菊花夜行軍】完勝3000人演唱會,媽媽上台演唱成焦點!

By | 2017-05-22