INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 鍾孟宏

鍾孟宏、林生祥金獎組合聯手,《陽光普照》配樂過程「火花」四射!

By | 2019-11-06

用150分鐘刻劃出「家的模樣」,鍾孟宏新作《陽光普照》驚豔國際!

By | 2019-09-10

鍾孟宏導演新作《陽光普照》前導預告全無台詞,散發濃濃溫暖氛圍!

By | 2019-09-04

鍾孟宏新作入選多倫多影展,《陽光普照》片名藏玄機!

By | 2019-08-14

金獎攝影中島長雄再出擊,【小美】絕美鏡頭拍出台灣之美!

By | 2018-11-07

【小美】劇本保密到家,納豆笑:導演把我們當復仇者聯盟來拍!

By | 2018-11-07

懸疑推理國片【小美】預告藏玄機,影迷扮柯南發現119密碼!

By | 2018-10-22

【一路順風】金馬入圍最大贏家,一代笑匠許冠文空降台灣 首度角逐影帝寶座!

By | 2016-10-04

鍾孟宏導演新片【一路順風】9月進軍多倫多,國際海報亮麗出爐!

By | 2016-08-30