INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 鍾孟宏

鍾孟宏、林生祥金獎組合聯手,《陽光普照》配樂過程「火花」四射!

By | 2019-11-06

用150分鐘刻劃出「家的模樣」,鍾孟宏新作《陽光普照》驚豔國際!

By | 2019-09-10

鍾孟宏導演新作《陽光普照》前導預告全無台詞,散發濃濃溫暖氛圍!

By | 2019-09-04