INEWS

Please Wait...

INEWS

Tag Archive: 陽光普照劇情

《陽光普照》温貞菱獨白戲敲響金馬,許光漢幕後暖男特質曝光!

By | 2019-11-08

鍾孟宏、林生祥金獎組合聯手,《陽光普照》配樂過程「火花」四射!

By | 2019-11-06

《陽光普照》映後座談,巫建和、許光漢非科班演出感動觀眾!

By | 2019-11-04

《陽光普照》柯淑勤「淡」演技征服鍾孟宏,問鼎金馬影后!

By | 2019-10-23

《陽光普照》釜山首映,巫建和、劉冠廷首度看片 難掩緊張期待!

By | 2019-10-08